Velkoobchod barvy – laky, úklidové prostředky a kartáčnické zboží

Nitroředidlo speciální C 6000 – 4 l

Ceny zboží se zobrazí až po přihlášení

Skladová dostupnost: 4 ks

Katalogové číslo: P1084053 Kategorie:
EAN kód: 8595009240530

Popis

Ředidlo C 6000 se používá k ředění nitrocelulozových a některých syntetických (nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním. Používá se všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha dalších předem odzkoušených případech. Ředidlo C6000 je možné použít i k ředění syntetických nátěrových hmot, pokud je tento způsob doporučen v návodu na použití příslušné nátěrové hmoty. K aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a  průmyslové použití. Ředidlo lze použít i k odstraňování výronů pryskyřic při přípravě nových dřevěných podkladů před aplikací nátěrových hmot.
Aplikace: Výrobek se aplikuje dle návodu příslušné barvy, nebo podle konkrétního způsobu použití. Případné nejasnosti konzultujte s dodavatelem.
Složení ředila C6000: Ředidlo C6000 je směs organických rozpouštědel, aromatických a dalších uhlovodíků.
Skladovatelnost: Při teplotách 0 až 30 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale ředidla (24 měsíců).
Pokyny pro bezpečné nakládání: C6000 obsahuje organická rozpouštědla (např. toluen, acetáty, aceton, alkoholy), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné jsou výpary, které mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může ředidlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním.
Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.