Velkoobchod barvy – laky, úklidové prostředky a kartáčnické zboží

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace kupujícím
(vyplňte tento formulář a odešlete jej v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době.
Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu velkoobchod@rainervelkoobchod.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.
Zásilku je nutné označit nápisem „REKLAMACE“).
Adresát (prodávající):
Internetový obchod: www.rainervelkoobchod.cz
Společnost: RAINER velkoobchod, s.r.o.
Se sídlem: Náměstí Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Slezská Ostrava

Doručovací adresa pro reklamace: Za Dráhou 778, 289 51 Velký Osek

IČ/DIČ: 08931411 / CZ08931411
E-mailová adresa, telefon: velkoobchod@rainervelkoobchod.cz, 321721333

DOPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

Kupující:
Jméno a příjmení (název firmy): ………………………………………………………………………

Adresa (sídlo): ……………………………………………………………………………………………

Telefon a e-mail: …………………………………………………………………………………………

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne ………………… jsem ve Vašem internetovém obchodě www.rainervelkoobchod.cz / telefonicky / emailem (nehodící se škrtněte) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

(zde je třeba vadu podrobně popsat)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: výměna zboží (pokud již zboží není skladem, vrácení peněžních prostředků)
Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem práva uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.
1. Číslo objednávky: …………………………… (pokud byla vytvořena přes internetový obchod)
2. V případě, že zboží již není skladem a nelze tedy reklamované zboží vyměnit, prosím o zaslání peněžních prostředků zpět na bankovní účet č. ……………………………………………/…………
V ……………………………., dne ………………………..

________________________________
Podpis spotřebitele
Seznam příloh:

1. Kopie faktury za objednané zboží č. ……………………………………

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.